top of page
ctg-2u-mian-website-3001.png
DSC07538 (1).jpeg
ctg 2u mian website chinese-05.png
ctg 2u mian website chinese-07.png
ctg 2u mian website chinese-06.png
ctg 2u mian website chinese-08.png
e企商会 logo_画板 1.png
DSC08097 (1).jpeg

2021年 CTG GROUP 正式成

我们开始与多各大厂家公司合作经营产品线上销售,至今受薪营销人数达到100人,开始接管项目,最快速度2个月内破马币6位数业绩,而整体团队的销售业绩1个月更是达到RM8.5m,再次证明这是一个可以复制的成交模式。

同时, CTG Group 开启了 : 

ctg 2u mian website 04-04.png

CTG Group’s 服务的2大产业 

从市场需求分析,品牌定位与设计,营销策略,文案和视频制作
​广告投放效率,客服高效成交到项目数据分析,CTG 100% 一手包办

ctg 2u mian website 13 14-14.png
ctg 2u mian website 13 14-13.png

我要加入联盟!
我想加入CTG战队一起奋斗
​还等什么呢?马上填写报名面试吧!

​// 活 动 参 与 //

​CTG Customer Service:+6018-400 6441

CTG GROUP LOGO-11.png

CTG BUSINESS Sdn Bhd
202001022456 (1378776-D)

bottom of page